Voordeel Alle Aard: een overzicht

Voordeel Alle Aard: een overzicht

De belastingaangiftes beginnen in de bus te vallen. Een mooie gelegenheid om een overzicht op te maken van het Voordeel Alle Aard op bedrijfswagens. Dat bedrag laat zich gemakkelijk bepalen met de online-calculator van Autogids.

 

De bedrijfswagen is een Belgische uitzondering die uniek is in de wereld. De spelregels rond deze alternatieve verloningsvorm veranderden echter in januari 2012 met de invoering van een herwerkte belasting op Voordeel Alle Aard (VAA). Die trof iedereen die een bedrijfswagen geniet en wordt bepaald door twee grote factoren: de aankoopprijs inclusief opties en de CO2-uitstoot. Volgens het RSZ vallen meer dan 350.000 mensen onder dit systeem, maar in werkelijkheid ligt hun aantal nog veel hoger. Ook bedrijfsleiders, zelfstandigen en bestuurders die hun auto voor privé-doeleinden gebruiken (met inbegrip van het woon-werktraject) moeten VAA betalen op hun auto. Poolwagens, die elke dag vertrekken van en terugkeren naar de terreinen van het bedrijf, vallen niet onder deze heffing.

 

VAA, wat is dat?

Het is in elk geval nuttig om nog eens te herhalen wat Voordeel Alle Aard nu precies is. Zoals zijn naam aangeeft, gaat het om een voordeel dat een bedrijf toekent in natura (dus niet in geld) aan een personeelslid. Dat kan een gsm zijn, een computer en, uiteraard, een auto. Deze voordelen worden door de fiscus aanzien als een professioneel inkomen en dus moet de werknemer een belasting betalen op het bedrag dat het voordeel zogezegd vertegenwoordigt. Het merkwaardige zit hem in de berekeningsformule om aan dit voordeel te komen, en dan zeker voor auto's.

 

Het principe van de belasting

De berekening van het voordeel is dus zoals gezegd gestoeld op de CO2-uitstoot en de catalogusprijs van de auto, inclusief opties en btw (21 procent). Dat verklaart waarom dikke auto's - die bovendien vaak meer CO2 uitstoten omdat ze krachtiger of zwaarder zijn - zwaar worden belast. De berekeningsformule ziet er als volgt uit: catalogusprijs x een CO2-basisniveau van 5,5 procent x 6/7, waarbij dat laatste luik verondersteld wordt te worden betaald door de werknemer (het saldo van 17 procent moet van de werkgever komen). Maar er komt nog een extra factor: de CO2-uitstoot, die de 5,5 procent-basis verhoogt of verlaagt. Het neutrale kantelpunt is voor diesels vastgelegd op 95 g/km, voor benzines op 115 g/km, waarbij 0,1 procent wordt afgetrokken of toegevoegd voor elke gram CO2 die de auto minder of meer uitstoot. En omdat onze overheid uiteraard nooit cadeaus geeft, is uiteraard een minimum- en een maximumpercentage vastgelegd (minstens 4 en maximum 18 procent). Los van de CO2-waarde betaal je sowieso minstens 1.250 euro VAA per jaar (geïndexeerde waarde voor 2015). Om u complexe berekeningen te besparen, vooral dan voor de CO2-waarde, kan u terecht op de online calculator van Autogids.

 

De belastingen die samenhangen met een bedrijfswagen worden in werkelijkheid vooral betaald door de werknemer, want 85,7 procent van het VAA wordt hem ten laste gelegd, terwijl het bedrijf slechts 14,3 procent afdraagt. Let wel: van auto's die voor 2002 op de markt kwamen of die niet zijn ontwikkeld voor de Belgische markt kent de databank van de overheidsdienst Financiën geen CO2-uitstoot. Daar wordt een forfaitaire uitstoot gebruikt van 205 g/km met een motor op benzine, lpg of aardgas en 195 g/km met een dieselmotor.

 

En de markt?

Het is duidelijk dat auto's die meer kosten of een hogere CO2-uitstoot hebben het meest zullen kosten aan hun gebruiker. Sinds de nieuwe maatregel in 2012 werd ingevoerd, heeft de markt zich herschikt. Bedrijfswagenrijders kiezen ofwel voor een minder dure auto, ofwel voor een vergelijkbaar model maar met een zuinigere motor. De nieuwe wet, die vaak werd bekritiseerd omdat ze vooral de staatskas helpt spijzen, heeft in elk geval het voordeel dat ze bedrijfswagenrijders ertoe aanzet om voor minder vervuilende auto's te kiezen. Iedereen zal het er over eens zijn dat dat in elk geval geen slechte zaak is.

 

 

Artikel van op Autogids.be (29/04/2015)

Terug naar overzicht

cars iconMaak een testrit

Uw gegevens

Gelieve alle velden in te vullen.

Gewenste datum

Algemene voorwaarden